Học bổng lên đến 25% khi học tại Học Viện PSB Singapore

1. Giới thiệu tổng quan:

Học viện PSB Academy là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân hàng đầu của Singapore với di sản 50 năm cho ra đời những sinh viên tốt nghiệp ngành công nghiệp, Học viện PSB cam kết xác định là Học viện Tương lai với sự hỗ trợ của các đối tác trong học viện và ngành công nghiệp. Không gian và phương pháp sư phạm dựa trên thực tiễn của PSB chìm đắm trong các trải nghiệm thực tế có nghĩa là cộng đồng sinh viên đa dạng của học viện có thể mong đợi một môi trường giảng dạy, học tập và kết nối mạng sẽ cho phép họ trở thành những người đổi mới và đóng góp tích cực cho các nhà tạo lập tương lai.
 

2. Những lí do nên học tại học viện PSB:

 • 2 campus: City campus + STEM campus
 • Hơn 12,000 sinh viên (59% sinh viên Sing + 41% sinh viên quốc tế)
 • Đa dạng ngành, nổi trội về khối ngành STEM- Công nghệ & Kỹ thuật
 • Học bậc Đại học và thạc sỹ tại PSB và lấy bằng cấp của đối tác danh tiếng từ Úc và Anh
 • Đa dạng chương trình Thạc sỹ (MBA, Master of Cyber Security, Master of Analytic (Finance/ Marketing), Master Engineering Business Management
 • Luôn nằm trong top các trường tư thục tốt nhất
 • Quan tâm sự phát triển của sinh viên
 • Cơ hội chuyển tiếp qua các nước khác như Úc, UK, Canada dễ dàng

 

3. Học bổng ưu đãi:

Có 2 loại học bổng:

– Học bổng 25% cho Chứng chỉ (Du bi):Học bổng giảm 25% học phí (toàn bộ khóa học Chứng chỉ) với điều kiện:

 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào đối với Chứng chỉ (không phải gói với Chứng chỉ Tiếng Anh học thuật)
 • Ghi danh cho các kỳ nhập học Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10 năm 2020
 • Ngày đến hạn từ 04/08 – 04/09/2020
 • Việc hoãn ghi danh từ các đợt tuyển sinh trước vẫn có thể đủ điều kiện

– Học bổng 25% cho Văn bằng:  Học bổng Giảm 25% học phí (toàn bộ khóa học Diploma) với các điều kiện: 

 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào đối với Chứng chỉ (không phải gói với Chứng chỉ Tiếng Anh học thuật)
 • Ghi danh cho các kỳ nhập học Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10 năm 2020
 • Ngày đến hạn từ 04/08 – 04/09/2020
 • Việc hoãn ghi danh từ các đợt tuyển sinh trước vẫn có thể đủ điều kiện

Các tin liên quan