Fanshawe College Admission Day

Fanshawe College là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất Canada với trên 200 chương trình học. Hiện nay, trường có khoảng 184.000 sinh viên