Một số học bổng các trường đại học hàng đầu Canada 2022

Có một số học bổng phổ biến nhất ở Canada dành cho sinh viên quốc tế. EduShine đã nhận ra rằng các Cơ hội ở Canada là Giá trị nhất đối với Sinh viên. Các trường Đại học Canada cung cấp các Chương trình Cử nhân,Thạc sĩTiến sĩVăn bằng cho Sinh viên Quốc tế. Một lợi ích nữa là bạn có thể đăng ký học bổng Canada cả năm. Bởi vì họ chấp nhận đơn đăng ký 4 lần trong năm.

Tất cả các trường Đại học từ Canada đều cung cấp các văn bằng giảng dạy bằng tiếng Anh cho tất cả các cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Lý do Du học Canada là để có được Trải nghiệm Đẳng cấp Thế giới từ các trường Đại học Hàng đầu ở Canada. Dưới đây là danh sách các học bổng phổ biến nhất của Canada. Hãy cùng EduShine khám phá các bạn nhé!

Thông tin chi tiết về các học bổng phổ biến nhất ở Canada

Quốc gia nhận học bổng : Canada
Trình độ : Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Bảo hiểm tài chính: Được tài trợ đầy đủ

1.Học bổng Đại học Saskatchewan ở Canada 2022

Học bổng dành cho các chương trình Đại học, Sau đại học cho kỳ nhập học tháng 1 năm 2022. Học bổng USask cung cấp Học bổng Toàn phần cho sinh viên Quốc tế tại Canada đến học tập tại trung tâm của Saskatoon.

 

 

Đại học Saskatchewan

-Giá trị học bổng

Các Học bổng Sau đây do Đại học Saskatchewan cung cấp cho các Chương trình Cấp bằng Đại học và Chương trình Cấp bằng Sau đại học.

-Học bổng đại học của Đại học Saskatchewan

-Học bổng Đầu vào Đảm bảo: Bạn sẽ tự động được xem xét cho Học bổng Đầu vào Đảm bảo khi đăng ký nhập học

-Học bổng đầu vào tốt nhất và sáng giá nhất : Học bổng đầu vào tốt nhất và sáng giá nhất là học bổng đầu vào tái tạo, có giá trị cao nhất của uSask và được trao dựa trên học thuật, khả năng lãnh đạo và những đóng góp cho trường học và cuộc sống cộng đồng. Học bổng Tốt nhất và Sáng giá nhất Bao gồm:

 • Học bổng đầu tiên & xuất sắc nhất của Tổng thống George và Marsha IvanyTrị giá: $ 40.000 ($ 10.000 / năm trong vòng 4 năm)
 • Học bổng Chancellors: Trị giá: $ 30.000 ($ 7.500 / năm trong vòng bốn năm)
 • Học bổng đầu vào U of S : Trị giá: $ 24,000 ($ 6,000 / năm trong vòng bốn năm)
 • Học bổng đại học Edwards: Trị giá: $ 24,000 ($ 6,000 / năm trong bốn năm)
 • Học bổng đầu vào có thể tái tạo của Cao đẳng Nông nghiệp và Nguồn sinh học : Trị giá: 12.000 đô la (3.000 đô la / năm trong vòng 4 năm)

-Học bổng sau đại học của Đại học Saskatchewan

Có nhiều nguồn tài trợ dành cho sinh viên sau đại học tại Đại học Saskatchewan.

 • Học bổng của University Dean: Master: $ 18,000 cho tối đa hai năm. Tiến sĩ: $ 22,000 trong tối đa ba năm.
 • Bạn có thể tìm thêm về Học bổng Sau đại học Truy cập Tại đây )

-Tiêu chí và Yêu cầu về Tính đủ điều kiện

 • Đối với Cử nhân : phải là Học sinh Trung học bên ngoài Canada nếu đăng ký Bằng Cử nhân.
 • Đối với Thạc sĩ : Bằng đại học bốn năm, hoặc tương đương, từ một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận
 • Đối với Ph.D. : Bằng Thạc sĩ, hoặc tương đương, từ một trường đại học được công nhận về ngành học phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu được đề xuất.
 • Đối với Văn bằng Sau Đại học : Bằng đại học bốn năm, hoặc tương đương, từ một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận.
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh: Chẳng hạn như IELTS, TOEFL, hoặc Bài kiểm tra tiếng Anh Duolingo. Nếu bạn không thể cung cấp IELTS thì hãy tham gia bài kiểm tra Doulingo cho Rẻ và Dễ rồi IELTS.

-Hạn chót

Ngày cuối cùng để nộp đơn xin Học bổng Đại học Saskatchewan ở Canada để Nhập học cho Học bổng là ngày 1 tháng 12 năm 2021

-Cách đăng ký học bổng USask

Các ứng viên cần nộp đơn trực tuyến. Tìm một Chương trình, và kiểm tra Yêu cầu nhập học và sau đó Đăng ký. Để đăng ký, vui lòng truy cập trang web chính thức của Đại học Saskatoon . Để tìm hiểu cách đăng kýTruy cập tại đây )

2.Học bổng của Đại học Alberta ở Canada 2022

Học bổng của Đại học Alberta ở Canada cho năm 2022 hiện đã được mở. Đại học Alberta là một trong 5 trường đại học hàng đầu của Canada cung cấp Học bổng.  Toàn phần cho sinh viên quốc tế tại Canada theo học các Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ. Chương trình cấp bằng. Đại học Premier đầu tiên.

Chọn từ hơn 200 chương trình đại học , hơn 500 chương trình sau đại học , 250 chuyên ngành và 300 lĩnh vực nghiên cứu .

 

 

Đại học Alberta

-Quyền lợi học bổng UAlberta

Các Học bổng Sau dành cho Học bổng Đại học và Học bổng Sau đại học của Đại học Alberta.

Giải thưởng, học bổng và giải thưởng, được trao cho những ứng viên xuất sắc, được tài trợ bởi nhiều nguồn khác nhau bao gồm Chính phủ Canada ,  Chính phủ Alberta

 • Học bổng đầu vào (Tự động xem xét) Cho sinh viên Đại học, Tốt nghiệp
 • Học bổng dành cho sinh viên quốc tế : Trị giá:  Lên đến $ 9,000; phải trả trong bốn năm
 • Học bổng Tiêu chuẩn Vàng của Đại học Alberta : Giá trị:  Lên đến $ 6.000
 • Học bổng Tuyển dụng Tiến sĩ của Đại học Alberta : $ 5,000 / Năm
 • Học bổng Thạc sĩ Đầu vào của Đại học Alberta : Chi phí: $ 17,500 (Sinh viên quốc tế sẽ nhận được thêm $ 10,000 để trang trải học phí.)
 • Học bổng sau đại học xuất sắc của Alberta (AGES): Giải thưởng tối thiểu là $ 11,000 và tối đa là $ 15,000

Học bổng Tốt nhất và Sáng giá nhất tại Đại học Alberta

Học bổng đầu vào tốt nhất và sáng giá nhất bao gồm:

 • Giá trị  học bổng đầu tiên & xuất sắc nhất của Tổng thống George và Marsha Ivany : $ 40.000 ($ 10.000 / năm trong vòng 4 năm).
 • Giá trị học bổng của Chancellors : 30.000 đô la (7.500 đô la / năm trong vòng 4 năm)
 • Giá trị học bổng đầu vào của U of S : $ 24,000 ($ 6,000 / năm trong bốn năm)
 • Giá trị học bổng đại học Edwards : $ 24,000 ($ 6,000 / năm trong bốn năm)
 • Học bổng đầu vào có thể tái tạo của Cao đẳng Nông nghiệp và Nguồn sinh học
 • Giá trị:  12.000 đô la (3.000 đô la / năm trong vòng 4 năm)

Tìm hiểu thêm về Học bổng dành cho bậc đại học Tại đây )Thêm Học bổng Đại học của AlbertaTại đây ). Tìm hiểu thêm về học bổng sau đại học của Alberta Tại đây )

-Tiêu chí và Yêu cầu về Tính đủ điều kiện

 • Công dân Canada, sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký.
 • Nếu bạn thuộc các Quốc gia này hoặc Nếu bạn đã học tại các trường Đại học này thì bạn không cần Chứng chỉ Anh ngữ. ( Kiểm tra tại đây )
 • Không chấp nhận Đơn nộp muộn.

-Hạn chót

Ngày cuối cùng để nộp đơn xin Học bổng Đại học Alberta ở Canada 2022 là ngày 1 tháng 7 năm 2021 đối với Kỳ nhập học tháng 9, ngày 1 tháng 11 năm 2021 đối với Kỳ nhập học tháng Giêng

-Cách đăng ký học bổng UAlberta

Tất cả Quy trình Đăng ký là Hoàn toàn Trực tuyến. Liên hệ với Du học EduShine để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn tận tình

3.Học bổng Chính phủ Canada 2022

Các học bổng Vanier Canada Graduate là một Chính phủ Canada Học bổng . Cuối cùng, Chính phủ Canada hiện đang chấp nhận đơn đăng ký Học bổng Sau đại học Vanier Canada 2022. Học bổng Sau đại học Vanier Canada Cung cấp lên đến 166 học bổng hàng năm.

-Thông tin chi tiết về học bổng sau đại học Vanier Canada

 • Quốc gia nhận học bổng: Canada
 • Được tài trợ bởi: Chính phủ Canada
 • Thời lượng: 3 năm
 • Hạn cuối: ngày 3 tháng 11 năm 2021

-Số học bổng Vanier

Giải thưởng Vanier Canada 166 Học bổng hàng năm mà họ cung cấp. Tổng cộng có tới 500 học bổng hoạt động bất cứ lúc nào.

-Các lĩnh vực nghiên cứu có sẵn bởi Học bổng Sau đại học Vanier Canada

Nghiên cứu Sức khỏe Khoa học Tự nhiên, Nghiên cứu Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và / hoặc Nghiên cứu Nhân văn hiện đang mở cho các ứng dụng.

-Danh sách các trường đại học ở Canada theo học bổng sau đại học của Vanier Canada

Các trường đại học Canada có Vanier CGS phân bổ. KIỂM TRA DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÀY để Xem Toàn Bộ Danh Sách Các Trường Đại Học.

-Thời hạn học bổng

 • Tổng thời gian tài trợ là 3 năm. Bạn có thể học từ MS đến tiến sĩ và tiến sĩ trong đó.
 • Nhưng nếu bạn đang học từ MS lên tiến sĩ thì thời gian của MS này lên tiến sĩ sẽ kéo dài hơn 03 năm. Nhưng tài trợ của Vanier chỉ trong 03 năm.
 • Do đó, bạn phải tìm kiếm thêm kinh phí cho những năm học thêm trong trường hợp MS dẫn đến bằng Tiến sĩ. Có thể một giáo sư người Canada có thể cung cấp cho bạn một số hiểu biết về nó. Nhưng đối với Tiến sĩ, bạn có thể tận dụng nó trong thời gian toàn thời gian, đó là Ba năm.

-Bảo hiểm học bổng Vanier

Học bổng trị giá 50.000 USD / năm. Số tiền này đủ để chi trả Phí Đại học , Ký túc xá và Trợ cấp Sinh hoạt / Đi lại  cho 1 người khi Du học Canada.

-Tiêu chí đủ điều kiện chung cho Vanier Canada

 • Công dân Canada hoặc Công dân nước ngoài.
 • chỉ được đề cử bởi một tổ chức Canada, tổ chức này phải nhận được  Hạn ngạch Vanier CGS.
 • Để có đầy đủ các tiêu chí về tính đủ điều kiện, vui lòng đọc ở đây

-Hạn chót

Ngày cuối cùng để nộp đơn cho Học bổng Sau đại học Vanier của Chính phủ Canada là ngày 3 tháng 11 năm 2021.

-Cách đăng ký học bổng Vanier

Quy trình Đăng ký Trực tuyến. Liên hệ với Du học EduShine để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn tận tình

4.Học bổng Đại học Montréal ở Canada 2022 

Montréal Đại học Sau đại học ở Canada cho năm học Fall 2021 và mùa đông năm 2022.  Các Université de Montréal Học bổng cho Đại học , thạc ,  , và học bổng Postdoctoral . Trường đứng thứ 4 ở Canada và xếp thứ 73 trên thế giới.

 

 

Đại học Montréal

-Chương trình học bổng sinh viên quốc tế

Đại học: 

Số tiền này được áp dụng cho học phí $ 23,662 mỗi năm (30 tín chỉ).

Học bổng được trao ở 3 cấp độ được xác định bởi thành tích học tập của ứng viên. Số tiền này được áp dụng cho học phí $ 27.300 mỗi năm (45 tín chỉ).

 • Cấp độ A: $ 11,998 mỗi năm (2 buổi, tương đương 30 tín chỉ) hoặc $ 5,999 mỗi buổi (15 tín chỉ) hoặc $ 399 mỗi tín chỉ
 • Cấp độ B: $ 5,718 mỗi năm (2 buổi, tương đương 30 tín chỉ) hoặc $ 2,859 mỗi buổi (15 tín chỉ) hoặc $ 190,60 mỗi tín chỉ
 • Cấp độ C: 2.000 đô la mỗi năm (2 buổi, tương đương 30 tín chỉ) hoặc 1.000 đô la mỗi phiên (15 tín chỉ) hoặc 66,67 đô la cho mỗi tín chỉ

Thạc sĩ:

Số tiền này được áp dụng cho học phí $ 27.300 mỗi năm (45 tín chỉ).

 • $ 9,420 mỗi năm (3 buổi, tương đương 45 tín chỉ) hoặc $ 3,140 mỗi buổi (tương đương 15 tín chỉ)

Bằng tiến sĩ.:

Số tiền này được áp dụng cho học phí $ 24.300 mỗi năm (45 tín chỉ).

 • $ 19,339 mỗi năm (3 buổi, tương đương 45 tín chỉ) hoặc $ 6,546 mỗi buổi (tương đương 15 tín chỉ) trong toàn bộ thời gian học của bạn.

Ngoài ra còn có một số cách khác để tài trợ cho Nghiên cứu của bạn do Đại học Montreal cung cấp Kiểm tra tại đây )

Đủ tiêu chuẩn

Để đủ điều kiện nhận Học bổng Universite de Montreal dành cho sinh viên Quốc tế, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau.

 • Phải là sinh viên quốc tế.
 • Bạn phải có giấy phép du học và không phải là thường trú nhân của Canada cũng như không có quốc tịch Canada.
 • Các ứng viên phải đăng ký toàn thời gian trong một chương trình học trong suốt quá trình học tại Đại học Montréal.
 • Nên Hoàn thành Chương trình Cấp bằng Cử nhân Trung học Phổ thông Trung học.
 • Nên có Bằng Cử nhân cho Chương trình Thạc sĩ và Cử nhân, Bằng Thạc sĩ cần thiết cho Chương trình Tiến sĩ.

-Hạn chót của Học bổng Université de Montréal

Ngày cuối cùng để nộp đơn xin Học bổng Đại học Montréal là ngày 1 tháng 9 năm 2021 cho mùa Thu năm 2021 và mùa đông năm 2022

-Cách đăng ký học bổng Université de Montréal

Tất cả Quy trình Đăng ký là Hoàn toàn Trực tuyến. Liên hệ với Du học EduShine để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn tận tình

5.Học bổng Tổng thống của Đại học Concordia

Đại học Concordia là trường Đại học danh tiếng nhất. Trường đại học này chỉ cung cấp học bổng tổng thống cho sinh viên đại học.

 

 

Đại học Concordia

 

 

>>>>Đọc thêm về: Học bổng Tổng thống Đại học Concordia

6.Học bổng Đại học Toronto

Có 4.400 Học bổng do Đại học Toronto Canada cấp cho Sinh viên Quốc tế bởi Nhân viên, Trường Đại học và Khoa.

>>>>>Đọc thêm về: Học bổng Đại học Toronto

7.Học bổng của Đại học Ottawa

Học bổng uOttawa có sẵn để nghiên cứu Đại học , thạc , tiến sĩ , Microprograms , chương trình ngắn , và tốt nghiệp văn bằng . Đại học Ottawa có số lượng học bổng tối đa dành cho sinh viên quốc tế và Công dân Candia.

>>>>Đọc thêm về:  Học bổng của Đại học Ottawa

Trên đây là danh sách học bổng du học Canada 2021-2022. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về học bổng du học Canada trong thời gian tới. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về các loại học bổng và chương trình học, hãy liên hệ Edushine để được tư vấn chi tiết nhé!

Xem thêm tại: Fanpage Edushine

Các tin liên quan