Tin tức

Tình hình covid-19 ở Mỹ hiện nay-2021

Nếu dịch COVID-19 ở Mỹ  hiện nay là một cuộc đua marathon thì nước này đang ở dặm thứ 20. Tuy nhiên hiện nay, dịch Covid-19 tại Mỹ