Học sinh

Học sinh Thành Tài – University of Illinois at Chicago

THÌ RA MÙA XUÂN HOA NỞ LÀ VÌ THÀNH TÀI ĐÃ ĐẠT VISA VÀ LÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗬 𝗢𝗙 𝗜𝗟𝗟𝗜𝗡𝗢𝗜𝗦 𝗔𝗧 𝗖𝗛𝗜𝗖𝗔𝗚𝗢️ Đầu tiên EduShine xin chúc mừng Tài

Học sinh Hồng Nhi – The University of Kansas

CHO EM ORDER MỘT SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG VÀO 𝗧𝗛𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗬 𝗢𝗙 𝗞𝗔𝗡𝗦𝗔𝗦 Thật vinh dự vì EduShine có thể được đồng hành cùng các bạn học sinh trên