Học sinh

Đậu Visa Mỹ - Gia đình đoàn tụ

Đậu Visa Mỹ – Gia đình đoàn tụ

Kết thúc tuần với một chiếc Visa Mỹ giúp chị Yên đoàn tụ với gia đình tại đất Mỹ. EduShine rất vinh dự khi đóng góp một phần nào đó