Học sinh

Học sinh Thành Tài – University of Illinois at Chicago

THÌ RA MÙA XUÂN HOA NỞ LÀ VÌ THÀNH TÀI ĐÃ ĐẠT VISA VÀ LÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗬 𝗢𝗙 𝗜𝗟𝗟𝗜𝗡𝗢𝗜𝗦 𝗔𝗧 𝗖𝗛𝗜𝗖𝗔𝗚𝗢️ Đầu tiên EduShine xin chúc mừng Tài